Linda's Blog

Deloppgåve 1

Posted on: november 6, 2009

Trykkepresse
Eg har valt og skriva om Trykkepresse og fortelje korleis det oppstod. Etter det Mediemøte 2 skriver med Asbjørnsen m.fl at trykkepresse blei utvikla omkring 1450 talet, og det var Johan Gutenberg som utvikla det(mediekommunikasjon 2, Ødegård m.fl, 2008, s. 462). Og i følgje mediemøte 2 ”introduksjonen av boktrykkjarkunsten i europeisk samanheng førte til store endringar.” (Asbjørnsen m.fl, 2007, s.124)

Det kan på mange måtar sei at ”mediehistoria starta med trykkjepresse” (Asbjørnsen m.fl, 2007, s.124). Bøker som var skrivne for hand, fanst alt, men med trykkjeteknologien var det mogleg å trykkje mange identiske eksemplarar av same bok. Og det førte til større produksjonar i følgje Mediemøte 2 og Asbjørnsen m.fl, 2007, s.124.

Boktrykkjarkunsten hadde fleire gode sider når den kom, etter det ”http://trykkerevolusjonen.blogspot.com/” skriver tente dei som dreiv med boktrykking ein enorm mengde med peng, og det førte til at ”mange blei sysselset som boktrykkjarar”. (http://trykkerevolusjonen.blogspot.com/)

I følgje Mediemøte 2, s. 124 var teknikken på å bruke boktrykkjarteknologien ganske enkel. Etter at Gutenberg kom med trykkepressa, har det gradvis utvikla seg sjølvsagt. Og no til dags er salet av aviser større enn kva det var på den tida. Samtidig som trykkjepressa gradvis utvikla seg, har tida endra seg og teknikken har blitt mykje meir moderne.

Kjelde:
Mediekommunikasjon 2, 2008, Ødegård m.fl, side 462
Mediemøte 2, 2007, Asbjørnsen m.fl, side 124
http://trykkerevolusjonen.blogspot.com/

 

Eg synst det var vanskeleg å skrive denne teksten, for me skulle ikkje ha med for masse eller for lite informasjon. Det var og vanskeleg å passe på å ha med berre faktia, passe på å ha med alle kjeldene eg brukte og å  skrive med mine eigne ord det som ikkje var direkte sitat fra nokon av bøkene eller fra internett.

Eg synst at kjeldene eg har brukt er pålitlege for eg har brukt lærebøkene mediemøte 2  og mediekommunikasjon 2, so dei må liksom vere rette og ha rett informasjon sidan me ska bruke dei i skulen!Pluss at internettsidene eg brukte er og pålitlege for det står det samme der som i lærebøkene, berre formulert annleis.

 

 

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


  • Ingen
  • Ørjan Gomsrud: Heisann! Så interessant du skriver! Jeg selv husker den hendinga veldig, veldig godt, samtidig så ser jeg at tiden har gått veldig fort for min

kategoriar

%d bloggarar likar dette: